KuirFest Çağırıyor!: Film Kültürlerini Kuiryantelleştirmek Konferansı

Duyuru Listesine Geri Dön


Pembe Hayat KuirFest, 10. yılına QueerConf-1 / Film Kültürlerini Kuiryantelleştirmek konferansı ile başlıyor.

Konferansın çağrı metnini aşağıda okuyabilirsiniz. 

Devam eden Covid-19 pandemisi nedeniyle yüz yüze etkinliklerini ve festivali 2021 Eylül ayına taşıyan Pembe Hayat KuirFest; 26-28 Şubat 2021 tarihleri arasında online olarak gerçekleştireceği Film Kültürlerini Kuiryantelleştirmek konferansı ile kuir sanatçıları, sinemacıları, akademisyenleri, aktivistleri ve kültür endüstrisi emekçilerini çevrimiçi bir araya getirmeyi hedefliyor.

KuirFest, Türkiye’nin ilk ve tek kuir film festivali olarak, başlangıcından bu yana, güçlendirici kuir imge ve hikayelere, öz-temsiliyete ve sinemanın ve sanatın normatif yapısını bozan alternatif sanat formlarına ve üretim biçimlerine alan açıyor.

Sinema çalışmalarında akademiyi yıllarca domine eden temsil odaklı anlayışın, sinemanın estetik, politik, coğrafik ve kültürel imkanlarını ortaya çıkarma noktasında yetersiz kaldığı, 80’lerden başlayarak pek çok akademisyenin tartıştığı bir konu. Sinemanın ekranın ötesindeki yansımalarına bakma fikri, konferansın eksenini film kültürleri olarak belirlememizde etkili oldu.

Film Kültürlerini Kuiryantelleştirmek, kuir sinemanın üretim, gösterim, dağıtım ilişkilerinin tartışılabileceği, seyirci ve komünite deneyimlerinin masaya yatırılacağı bir alan sunuyor. Konferans, film kültürleri tartışmalarının çeperinde kalan Güneybatı Asya ve Kuzey Afrika (SWANA)* bölgesini merkezine alıyor.

Üç gün sürecek Film Kültürlerini Kuiryantelleştirmek Konferansı, kuir film festivallerinden, kolektif üretim ağlarına, programlama ve gösterim mekanizmalarından seyirci deneyimlerine yer verecek oturumlarıyla film kültürü çalışmalarının geniş bağlamına Güneybatı Asya ve Kuzey Afrika (SWANA) bölgesi ve diasporalarından kuir perspektifler getirmeyi planlıyor.

Konferans “Türkiye’de Kuir Sinema ve Kuir Film Kültürleri” oturumu için;

  • Seyirci deneyiminin kuirleştirilmesi, kuir seyirci deneyimleri
  • Görsel-işitsel arşivlere kuir yaklaşımlar ve kuir arşivler
  • Kuir üretim pratikleri, kuir kolektifler
  • Dağıtım ve gösterimde kuir imkanlar/ imkansızlıklar
  • Kuir starlar, fan kültürleri

gibi sinema perdesinin ötesindeki sosyal, kültürel, ekonomik, politik ilişkilere  ve deneyimlere yer veren video-essay ve sunum bildirilerine açılmıştır. 300 kelimeyi geçmeyecek bildiri özetlerinin, özgeçmiş ile birlikte 6 Aralık 2020 saat 23.59’a kadar, kuirfestkonferans@gmail.com adresine göndermeleri rica olunur.

Kabul edilen sunumlar ya da video essayler 21 Aralık 2020 tarihinde mail yoluyla açıklanacaktır.

Online gerçekleştirilecek olan konferans, İngilizce oturumlarda Türkçe çeviri desteğiyle gerçekleşecektir. Bu sebeple seçilen katılımcıların en geç 15 Ocak 2021 tarihine kadar sunum metninin tamamını ve/veya video-essaylerin son halini konferans ekibine iletilmesi gerekmektedir. 

Konferansa dahil olan yazılı ve görsel üretimler, dijital ve basılı formlarda konferans sonrasında yayınlanacaktır.


Funded by the International Relief Fund of the German Federal Foreign Office, the Goethe-Institut, and other partners: www.goethe.de/relieffund


*S.W.A.N.A., sömürgeci, Avrupa-merkezli ve oryantalist kökenleri olan, insanlarımızı tek bir kavram altında toplamak, kontrol altında tutmak ve insanlığından mahrum bırakmak için uydurulmuş Orta Doğu, Yakın Doğu, Arap Dünyası veya İslam Dünyası kavramları yerine; Güney Batı Asya'dan Kuzey Afrika'ya uzanan bölge için kullanılmak üzere, sömürgecilik karşıtı bir sözcüktür. SWANA sözcüğünü, topluluklarımızın çeşitliliğine hitap etmek ve kurtuluş davamızda en kırılgan parçalarımıza destek çıkmak adına kullanıyoruz.

Kaynak: https://swanaalliance.com/abou