KuirFest’te Bu Sene Hangi Etkinlikler Var?

Duyuru Listesine Geri Dön


23-26 Ocak arası gerçekleşecek olan KuirFest, bu sene de birbirinden keyifli etkinliklerle izleyicileriyle buluşacak. Toplamda 7 tane etkinliğin olacağı programda, TERF etkinliğinden LGBTİ+ arşivciliğine, Kuir oyuncuların buluşmasından dönüşen hikayelere

23 Ocak Perşembe günü açılışı yapılacak olan KuirFest, bu sene de birbirinden güzel etkinliklerle izleyicileriyle buluşmayı hedefliyor. Etkinliklerin detayları için haberin devamını inceleyebilirsiniz.

 

24 Ocak: “Dönüşen Hikayeler” Söyleşisi

 

23-26 Ocak’ta düzenlenen 9.Pembe Hayat Kuirfest, hayatta kalan hikayelerinin dönüştürücü olasılıklarını tartışmaya çağırıyor!

 

24 Ocak’ta yapılacak olan “Dönüşen Hikayeler” söyleşisi saat 19:00’da İstanbul’da gerçekleşecektir. Söyleşi öncesi, Jules Rosskam’ın ailesiyle arasındaki kopukluğu anlamdırabilmek için başladığı yolculuğu ve kendisinin hayatta kalma hikayesini yeniden keşfetmesini anlatan “Ataerkil Ritüeller” filmi gösterilecektir.

Hayatta kalan perspektifinden anlatılan ve trans öznelliğine sahip Ataerkil Ritüeller, Rosskam’ın geçmişi ve bugünü arasında köprü kurarken hikayelerin dönüştürücü gücüne değerli bir örnek sunuyor. Hayatta kalan hikayelerinin dönüştürücü olasılıklarını ele alacak olan söyleşinin katılımcıları ise Nayuk (Nazlı Mayuk) ve Hilal Esmer’dir.

 

24 Ocak: “Terf Argüman(?)ların Kakafonisi” Etkinliği

9.Pembe Hayat KuirFest’in düzenlediği etkinlik, 24 Ocak’ta Trans Dışlayıcı Radikal Feminizm (TERF) olarak bilinen transfobik ittifakın argümanlarını yeniden ele alarak teker teker çürütmek için İstanbul’a davet ediyor!

Son dönemde gerek Türkiye gerek dünya trans hareketi başta olmak üzere, LGBTİ+ hareketinin gündemini Trans Dışlayıcı Radikal Feminizm (TERF) olarak bilinegelen transfobik odakların çıkışları meşgul ediyor. Tüm dünyada benzer argümanlarla trans varoluşları, transfobik söylemlerin hedefi haline getiren bu unsurlara karşı gerek entelektüel gerek pratik alanda karşı koyuşlar çeşitli biçimlerde sürdürülüyor.

9. Pembe Hayat KuirFest bu yıl, 24 Ocak Cumartesi saat 20:00’de, Geçiş/Uyum belgeselinin gösterimi ile birçok farklı öznenin gözünden bu transfobik söylemlere cevap vermeyi amaçlamaktadır. Gösterim sonrasında, aktivistler Beren Azizi ve Vanessa Lee Nic’in katılımıyla tartışmaların kökenine inilecek ve bu transfobik ittifakın tüm argümanları yeniden ele alınarak teker teker çürütülecektir.

 

24 Ocak: 9.Pembe Hayat KuirFest ile birlikte “Kuir Oyuncular Konuşuyor”

 

23-26 Ocak tarihlerinde yapılacak 9.Pembe Hayat KuirFest, 24 Ocak’ta gerçekleştirilecek “Kuir Oyuncular Konuşuyor” söyleşisiyle heteronormatif sahne dünyasındaki kuir oyuncuların deneyimleri ve hayatta kalış mücadelelerine odaklanıyor.

 

24 Ocak Cuma günü, saat 18:00’da gerçekleşecek olan “Kuir Oyuncular Konuşuyor” etkinliği, “Türkiye’den Kuir Kısalar” seçkisinin gösteriminin hemen ardından yapılması planlanıyor. Kuir oyunculara, oyunculuğa ve heteronormatif sahne dünyasına adım atmaları, sahne dünyasında kuir oyuncu olarak deneyimleri ve hayatta kalış mücadelelerine dair bir sohbet gerçekleştirilecektir. Bulut B.Sezer ve Nihal Albayrak’ın söyleşinin katılımcısı olarak yer alacaktır.

 

25 Ocak: 9.Pembe Hayat KuirFest, “LGBTİ+ Arşivciliği Neden Önemli?” Söyleşisine Davet Ediyor!

9.Pembe Hayat KuirFest kapsamında, 25 Ocak tarihinde gerçekleşecek olan söyleşi, arşivciliğin LGBTİ+ mücadelesindeki yerini Lambdaİstanbul örneğiyle ele alacak. 

New York’ta 1970’lerden bu yana faaliyetlerine devam eden lez-bi feminist arşiv kolektifini konu edinen Arşivciler, aktivizm alanında LGBTİ+ tarihi ve arşivciliğini yeniden tartışmaya açmayı hedefliyor. Tarih yazmanın ve arşivciliğin LGBTİ+ mücadelesindeki yeri Lambdaİstanbul örneğiyle ele alınacak. “Neden arşiv oluşturulmalı ve arşive sahip çıkmak neden önemli? Aktivizm ile arşiv nasıl ilişkilenir?” gibi çeşitli sorulara cevap aramayı hedefleyen panel, geçmişin izdüşümünü bugüne taşıyarak yarınları kurmayı hedefleyen herkesi katılmaya çağırıyor. 25 Ocak tarihinde gerçekleşecek olan söyleşinin katılımcılarını ise Lara Güney Özlen ve Okay Gökmen oluşturuyor.

 

25 Ocak: “Bedeniyle Yazmak, Yazarken Çoğalmak” Söyleşisi

Bu yıl, 9.su düzenlenen Pembe Hayat KuirFest, 25 Ocak tarihinde “Bedeniyle Yazmak, Yazarken Çoğalmak” söyleşisine İstanbul’da ev sahipliği yapacak.

Seçil Epik ve Sevcan Tiftik’in katılımcı olacağı “Bedeniyle Yazmak, Yazarken Çoğalmak” söyleşisinde, bir eylem pratiği olarak yazmak üzerine konuşulacak. Söyleşi,  Amerika’daki kuir hareketinin öncül isimlerinden yazar, aktivist ve görsel sanatçı Pedro Lemebel’in hayatını anlatan Lemebel belgeselinin gösteriminden sonra gerçekleşecektir.

25 Ocak Cumartesi günü saat 20:00’da yapılacak olan söyleşide, edebiyatın ve yazının sunduğu imkanlar, görünürlüğü yazı yoluyla büyütmek ve heteronormatif olmayan kimliklerin ürettiklerinden örnekler üzerine tartışılacak.

 

25 Ocak: “Yuvarlak Masa: Na-Binaryler Bir Araya Geliyor!”

23 Ocak günü açılışı yapılacak olan 9.KuirFest kapsamında “Yuvarlak Masa: Na-Binaryler Bir Araya Geliyor” etkinliği; na-binarylerin hikayelerini dinlemek, hikayelerini paylaşmak ya da sadece bu etkinlikte bulunmak isteyen tüm na-binaryleri aynı masada oturmaya davet ediyor. “Bir arada olmanın iyicil atmosferinde bir temas alanı yaratmak” diyerek etkinliğin amacına vurgu yapan KuirFest, tüm na-binary oluşları yan yana getirerek görünürlüğün artmasını ve trans şemsiyesinin tüm kapsamlarının daha da aydınlatılmasını planlamaktadır.

 

Filmin, video artın ve görsel içeriğin; sanatın, performansın ve hikayenin; bizden bir alanın, mücadelenin ve yeni tartışmaların festivali, hepimizin festivali olan KuirFest’in Yuvarlak Masa etkinliği 25 Ocak Cumartesi günü saat 15.00’da başlayacaktır.

 

26 Ocak:  “Bizim Şugar Filmlerimiz: QTIPOC Filmleri Üzerine” Söyleşisi

9.Pembe Hayat KuirFest’te, Scottish Kuir Uluslararası Film Festivali’nden Marc David Jacobs ile birlikte geçmişten bugüne QTIPOC sineması üzerine bir sohbet gerçekleştirilecek.

26 Ocak Pazar günü saat 19:15’te yapılacak olan “Bizim Şugar Filmlerimiz: QTIPOC Filmleri Üzerine” söyleşisi, Scottish Kuir Uluslararası Film Festivali’nden Marc David Jacobs’un katılımıyla gerçekleştirilecektir.

 

1980’lerin Yeni Kuir Sinema akımının önemli filmlerinden olan Benim Şugar Çamaşırhanem filminin hemen ardından yapılacak olan söyleşide, QTIPOC (renkli* kuir, trans ve interseksler) sineması üzerine bir sohbet yapılması planlanıyor.

 

*Özellikle ABD’de 1960 sonrası birarada antikolonyalist/antisömürgeci mücadele veren etnik olarak ‘beyaz olmayan’ bireylerin (Asya, Afrika, Güney Amerika gibi) kullandığı şemsiye bir terim olan ‘people of color’ Türkçe literatürde tam bir karşılık bulunamadığı için ‘renkli’ olarak çevrilmişti.  


Festival tam programına buradan ulaşabilirsiniz.